genericviagra-online.net

IZLETIŠTA Srema –  Prvomajski uranak ili IVENT po vašoj meri

U izuzetno raznovrsnom okruženju prirode, sa dobro razvijenom putnom infrastrukturom, Srem ima izuzetne mogućnosti za različite vrste izleta, korporativnih susreta, nadmetanja i druženja. To su izletišta na Fruškoj gori, pored reka i jezera, u rezervatima prirode, na selu, u vinogradu,…  i tradicionalno okupljaju izletnike na Prvomajski uranak. Ako već niste bili u prilici da boravite u nekom od njih,  važno je znati da većina izletišta ima uređene sportske terene, olimpijske bazene, sportske rekvizite, mobilijar za boravak u prirodi a mnoga od njih imaju smeštaj i gotove programe za team bilding. Uz već postojeće, obeležene staze zdravlja, deo izgrađenih biciklističkih staza, uz angažovanje vodiča u prirodi, stručnog vodiča za biljke, gljive ili neku drugu specijalnost i mogućnost angažovanja keteringa na bazi sremačke kuhinje vaš događaj može biti posve jedinstven, originalan i za pamćenje.

Jedno od takvih izletišta, u srcu Nacionalnog parka Fruška gora, je Letenka koje može da primi više od 2000 hiljada ljudi! Okruženje šume, sportski tereni na otvorenom i veliki amfiteatar u prirodi pruža mogućnost organizacije različitih sadržaja, od edukativnih, rekreativnih i sportskih do muzičkih priredbi.

Događaje ili susrete na Letenci  treba planirati u periodu od ranog proleća do kraja septembra!

U međuvremenu posetite neku od  tradicionalnih manifestacija Srema, većina njih tada nudi iskonske ukuse Srema. Možda to bude dobar putokaz do nekog vašeg  IVENTA .

Za više informacija o mogućnostima organizacije vašeg Iventa u Sremu,  kontaktirajte Fond Turistički klaster Srem!

Kalendar Izleta-Manifestacija

PICNIC AREAS of Srem – Labor Day morning or any other EVENT that suits you

Surrounded by diverse natural environment, with a well-developed road infrastructure, Srem offers remarkable possibilities for different types of picnics, corporate meetings, competitions and gatherings. There are picnic areas at Fruska Gora, alongside rivers and lakes, in nature reserves, villages, vineyards, etc. and they are traditional spots for spending the morning on 1st May. If you haven’t already had the opportunity to go to one of them, it is important to know that most of the picnic areas have equipped sports courts, Olympic-size swimming pools, sports equipment, benches and tables for a nice stay in nature, and many of them also have accommodation and offer team building programs. You can have a great time, a unique, original and memorable experience when visiting some of the marked health paths or bike trails, by hiring a guide in the nature, an expert guide for plants, mushrooms or other speciality, or by trying the dishes based on Srem’s cuisine.

One of such picnic areas, which is located in the very heart of the National Park of Fruska Gora, is Letenka that can host more than 2,000 people! Surrounding forests, outdoor sports courts and a big amphitheater in the forest offer the possibility for organizing various activities, from educational, recreational and sports ones to music shows.

Events or meetings at Letenka should be planned for the period from early spring to the end of September!

In the meantime, you can visit some of the traditional Srem events and festivals since most of them offer traditional flavors of Srem at the time. Maybe this will guide you to some of your EVENTS.

For more information about the possibilities for organization of your events in Srem, you can contact Srem Tourism Cluster Fund!

Picnics- Events Calendar