genericviagra-online.net

MANIFESTACIJE -  KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE

Srem je od vajkada bio mesto na kome su se smenjivali narodi i njihova kultura. Počev od Ilira, preko Rimljana, Huna, Vizantinaca, Avara, Franaka, Slovena, Srba, Mađara, Turaka, Austrijanaca kada 1918.g. ulazi u sastav Kraljevine Srbije. Često osvajan i razrušen, Srem je od kolevke civilizacija i kolevke hrišćanstva do atraktivnog turističkog regiona, u središtu, Republike Srbije bio i ostao uporište razvoja savremenog multietničkog društva, epicentar srpske duhovnosti i inspiracija graditeljima, umetnicima i duhovnicima. Danas je to nasleđe ukras prirode, deo vrednih kolekcija i nadahnuće istraživačima, kulturnim poslenicima, pesnicima,.. i radoznalim turistima da posete muzeje, galerije, Fruškogorske manastire ili se uključe u neku od bezbroj manifestacija.

Brankovo kolo već 48 godina, tokom 10 dana, početkom septembra, neguje uspomenu na pesnika Branka Radičevića. Održava se u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u N.Sadu i sa raznovrsnim programom i ustanovljenim nagradama, međunarodnom Branko Radičević i domaćim Pečat varoši sremskokarlovačke i Stražilovo okuplja pesnike i duhovnike sa domaće i međunarodne scene. Manifestacije „Galerije slika Sava Šumanović u Šidu“, su jedinstveni spoj tematskih izložbi i predavanja o Savi Šumanović, slikaru koji je svojom pojavom i pejzažom proslavio Srem. Održavaju se nekoliko puta godišnje. Zaostavština od 417 umetničkih dela, kojima danas raspolaže Galerija i uvek aktuelan život umetnika nepresušna su tema i povod za okupljanje poštovaoca dela i lika, našeg i svetskog Save Šumanović. Tradicionalno Sećanje na Savu počinje 22.Januara, obeležavanjem Dana rođenja a završava se u jesen-zimu otvaranjem Tematske izložbe. Više o manifestacijama na sajtu Galerije www.savasumanovic.rs

Vidovdanski sabor u manastiru Ravanica-Vrdnik, održava se već više od 200god. na Vidovdan- 28.juna i predstavlja jednu od najvećih svetkovina pravoslavnih srba, stecište vernika i hodočasnika. Još od 1811.god. kada su na Vidovdan  u novoj manastirskoj crkvi manastira Ravanica Vrdnik, položene mošti Svetog cara Lazara, Vidovdanski sabor predstavlja svetkovinu od posebnog značaja i podsećanje da pohodite Frušku goru – srpski Atos.

Manifestacija Carski SIRMIUM – Grad legendi se održava početkom septembra u Sremskoj Mitrovici. Priključite joj se i saznajte kako se to živelo u Rimskom carstvu, kroz slaganje mozaika, izradu uljanih lampica, kroz degustaciju ukusa rimske kuhinje,...! Ima tu za sve uzrase po nešto, od šminke i frizeraja do maskenbala.

Kalendar Izleta-Manifestacija

EVENTS -  CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE

Srem has always been a place where different peoples resided and their cultures alternated, starting from Illyrians, then Romans, Huns, Byzantines, Avars, Franks, Slavs, Serbs, Hungarians, Turks and Austrians. In 1918 Srem became part of the Kingdom of Serbia. Often conquered and devastated, Srem has been a point of development of modern multiethnic society, the epicenter of Serbian spirituality and an inspiration to builders, artists and priests. It has followed the path from the cradle of civilizations and the cradle of Christianity to an attractive tourism region in the middle of the Republic of Serbia. Today, that legacy decorates the nature, and it is part of valuable collections and an inspiration to explorers, cultural workers, poets, etc. and curious tourists who can visit museums, galleries and monasteries of Fruska Gora or some of numerous events.

Brankovo Kolo has kept alive the memory of the poet Branko Radicevic for 48 years, during 10 days at the beginning of September. It is held in Sremski Karlovci, Strazilovo and Novi Sad. With its diverse program and established awards, the international one Branko Radicevic and the national ones Pecat varosi sremskokarlovacke (The Seal of the Town of Sremski Karlovci) and Strazilovo, it gathers poets and priests from Serbia and abroad. The events organized by Sava Sumanovic Art Gallery in Sid are a unique combination of thematic exhibitions and lectures on Sava Sumanovic, a painter who made Srem famous with his appearance and scenery paintings. These events are held several times a year. The legacy of 417 pieces of art that are exposed in the Gallery and the artist's life are always an interesting and inexhaustible topic and a reason for a gathering of the admirers of life and work of Sava Sumanovic, well-known in Serbia and abroad. The traditional event Remembering Sava begins on 22 January by marking his Date of birth, and it finishes in autumn-winter by opening the Thematic Exhibition. You can find out more about the events on the Gallery's website (www.savasumanovic.rs).

Vidovdanski Sabor in the Ravanica monastery in Vrdnik has been held for more than 200 years on 28 June – Saint Vitus Day and it represents one of the greatest religious ceremonies of the Othodox Serbs, a meeting place of believers and pilgrims. Ever since 1811, when the relics of Saint Prince Lazar were placed in the new church of the monastery Ravanica in Vrdnik on Saint Vitus Day, Vidovdanski Sabor has represented a ceremony of great importance and a reminder to visit Fruska Gora – Serbian Athos.

The event Imperial SIRMIUM – City of Legends is held in Sremska Mitrovica at the beginning of September. Join it and find out how people lived in the Roman Empire, by making mosaics and oil lamps, tasting the dishes of the Roman cuisine, etc. There are activities for people of all ages, from make-up and hairstyles to a costume party.

Picnics- Events Calendar