genericviagra-online.net

Manifestacije – Tradicija i običaji

Ukoliko želite da upoznate autentičan Srem oslikan tradicionalnim motivima, raspevan sremskim bećarcima i začinjen čuvenom sremskom kuhinjom posetite neku od Manifestacija žena. Maštovite sremice, uvek spremne na izazov, najverniji  su čuvari  tradicije a očaraće vas koloritom rukotvorina i narodnih nošnji, umećem pripreme tradicionalnih jela i slatkih đakonija uz pesmu, igru i šaljive bećarce. Priređuju se u organizaciji samih udruženja žena ili u saradnji sa nekim od kulturno-umetničkih društava, udruženja građana, gazdinstava,  mesnih zajednica i TO, održavaju su uglavnom u leto i jesen, kada se završe radovi u polju i traju jedan dan.  Programski su različite, od pripreme nekog od tradicionalnih jela, poslastica ili proizvoda bez koga ne može da se zamisli prava sremska kuhinja plus kulturno zabavni deo, najčešće uz učešće folklora i tamburaša, izložbe narodnih vezova, suvenira,.. a to je prilika da osim lepih utisaka i dobrog raspoloženja iz Srema ponesete teglicu domaće zimnice, čuveni bermet, suvenir ili neki drugi originalan sremski proizvod. Po raznovrsnosti sadržaja nekoliko manifestacija preporučujemo da posetite, neke od njih smo već opisali a neke ćemo samo pomenuti. Za mnoge od njih ćemo se potruditi da vas blagovremeno obavestimo,  zato pratite našu INFO stranu i Kalendar manifestacija-Izleta . Početkom juna posetite “Kulenijadu” u Erdeviku i probajte sremski kulen. U julu su “Dani žetve” u Kraljevcima , gde se pored negovanja žetvenih običaja takmiči u izradi rezanaca za sremsku supu. Početkom avgusta dođite u Martince na “Krofnijadu”, “Udruženje žena Martinci” će vas poslužiti gomilom mirisnim krofni a u oktobru, pripremaju “Smotru folklora”, sa velikim brojem učesnika iz celog Srema.  Početkom septembra u slavu groždja i zimnice, posetite  “Dan groždja” u Banoštoru i Novom Slankamenu i prodajnu izložbu zimnice “Kujnice na šoru” u Kuzminu i “Patlidžanijade” u Neradinu, gde se takmiči za najbolji sok od šaradajza.  U oktobru “Guščijada” u Šatrincima neguje sećanje na gusku, nekad zaštitni znak sremskog sela.  Decembar je rezervisan za gastro “Svinjokolj” u Vognju i čuveniji “Dan mangulice” u Zasavici.    Jedna od neobičnih, zabavnih manifestacija karnevalskog tipa , kada se celo selo premunduri u kostime su“ Mačkare” u Golubincima. Mačkare neguje običaj poklada, organizuje se 40 dana pred Uskrs,  početkom vegetativnog perioda kada se sve usmereno na stimulaciju plodnosti poljoprivrednih kultura, stoke pa i ljudi.  Takođe,  ne propustite manifestacije: “Srem u srcu” u Novim Banovcima  , “Gibanicijada” u Ašanji, “Fijakerijada” u Laćarku “Bostanijada” u Šašincima,  “Gastro fest” u Staroj Pazovi i “Jesen stiže dunjo moja” u Jasku.

Kalendar Izleta-Manifestacija   

EVENTS – Tradition and customs

If you want to get to know the authentic Srem painted in traditional motifs, singing traditional songs from Srem and spiced with well-known Srem’s cuisine, you should visit some of Women’s events. Creative women from Srem, always ready for a challenge, are the most faithful guards of tradition, and they will charm you with the colors of their art craft and traditional folk clothing, their ability to make traditional dishes and sweet delicacies followed by singing, dancing and sounds of humorous folk songs. The events are organized by women’s associations alone or in cooperation with some of cultural and artistic associations, citizens’ associations, households, local communities and tourism organizations. They are mostly held in summer and autumn when work in the fields is done and they last for one day.  Their programs differ, from making some of the traditional dishes, sweets or products that are inseparable from the authentic Srem cuisine to culture and entertainment. Most often folklore and tamburitza orchestras take part and there are exhibitions of folk embroidery, souvenirs, etc. It is a chance for you to take nice impressions and good mood, but also a jar of homemade preserves, well-known bermet wine, a souvenir or another original product from Srem. We recommend visiting several events. We have already described a couple of them, and we will only mention some. We are going to try to notify you of many of them in a timely manner, so follow our INFO page and the Calendar of the events- Field trips. At the beginning of June you should visit the Kulen Festival in Erdevik and try kulen sausages from Srem. In July, Harvest Days are held in Kraljevci, where a competition in making noodles for Srem soup is held besides nurturing the customs related to harvest. You should come to Martinci at the beginning of August for the Doughnut Festival, where members of Martinci Women’s Association will offer you a pile of fragrant doughnuts, and in October there will be a Folklore Show with a great number of participants from all around Srem. Come and visit Grape Days in Banostor and Novi Slankamen at the beginning of September to honor grapes and preserves, and a selling exhibition of preserves in Kuzmin – Street Kitchenettes and Aubergine Days in Neradin, where contestants will compete to make the best tomato juice. Goose Festival in Satrinci held in October keeps the memory of geese alive since it used to be the symbol of Srem’s villages. December is reserved for a gastro event Pig Slaughter in Voganj and even better known Mangulica Day in Zasavica.  One of unusual entertaining carnival-type events, when everybody in the village wears costumes, is held in Golubinci and in Serbian it is called Mačkare. Mačkare keep the tradition of carnivals, and it is organized 40 days before Easter, at the beginning of the vegetation period when everything is focused on stimulating fertility of agricultural products, cattle, even people. Moreover, don’t miss the following events either: Srem in the Heart in Novi Banovci, Phyllo Pie Days in Asanja, Fiacre Festival in Lacarak, Melon Days in Sasinci, Gastro fest in Stara Pazova and The Autumn is Coming, My Quince in Jazak.

Picnics- Events Calendar