genericviagra-online.net

Menadžment

-Fond Turistički klaster Srem ostvaruje svoje aktivnosti kroz rad organa :

  • Odbor osnivača Fonda( čine ga svi osnivači i suosnivači)
  • Upravni odbor ( organ upravljanja Fondom)
  • Nadzorni odbor ( kontrolni organ Fonda)
  • Direktor Fonda ( zastupa Fond i odgovoran je za rad Fonda) .

-Najviši pravni akt Fonda je Statut.

-Rad Fonda je javan.

 

Odbor osnivača Fonda -     

Predsednik

Miodrag Rakić 

 

 

 

Potpredsednik

dr. Vladimir Marković

   
Miodrag Rakić  

- sportski radnik i sportski funkcioner

- predsednik Savate Saveza Vojvodine

  dr. Vladimir Marković  

- profesor na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo UNS - PMF Novi Sad

- predsednik radne grupe za lovni turizam FTKS

 

 

Upravni odbor Fonda -                                                           - Nadzorni odbor Fonda -

Predsednik

Nenad Bermet Ratković - Alex

     

Predsednik

dipl.pravnik Slobodan Simić

   
Nenad Bermet Ratković - Alex  

najpoznatiji sremski proizvođač bermeta

- vlasnik vinskog podruma "Kavina" u Sremskim Karlovcima

 

  Slobodan Simić  

- upravnik SRP "Zasavica"

 

 

Direktor Fonda -

Direktor

dipl.ecc. Duška Davidović

   
Duška Davidović  

- marketing, projekti i menadžment u turizmu

- direktor Marketing agencije SREM tours&travel