genericviagra-online.net

Područja rada

BREND SREM – aktivnosti na formiranju turističkog proizvoda Srema-a i njegovom tržišnom pozicioniranju kroz afirmaciju turističkih vrednosti regiona Srem. Kreiranje brenda SREM

SREM JE SVET– promotivne, propagandne i marketinške aktivnosti na afirmaciji Fonda Turistički klaster Srem i širenju mreže članica; organizacija sajamskih priredbi, poslovnih susreta, studijskih putovanja i turističkih manifestacija.

SREMICA ZDRAVA K'O DREN– aktivnosti na kreiranju i afirmaciji  zdravstveno bezbedne , sertifikovane i prepoznatljive sremske kuhinje, kao bitnog elementa turističkog proizvoda. Aktivnosti na  razvoju seoskog, etno, eko – turizma uz poštovanje principa očuvanja i zaštite životne sredine.

SUVENIR SREMA– kreiranje i izrada suvenira Srema, podrška njegovoj popularizaciji i komercijalizaciji.

EDUKACIJA– priprema, organizovanje i realizacija programa inoviranja znanja za potrebe članica Fonda i za potrebe predstavnika sremske turističke privrede: standardi u poslovanju, programi edukacije usmereni na podsticanje i razvoj seoskog i drugih vidova turizma; edukacije za menadžment, za zaposlene, razmena iskustva i uvođenje pozitivne prakse u poslovanje,...

PREKOGRANIČNA SARADNJA– aktivnosti na širenju tržišta za plasman turističkih usluga, uključivanjem u postojeće i kreiranje novih programa prekogranične i regionalne saradnje.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ– istraživanje, priprema i izrada projekata od značaja za razvoj Fonda, njenih članica kao i projekata od značaja za razvoj sremskog turizma. Pribavljanje finansijskih sredstava za realizaciju identifikovanih razvojnih programa.