genericviagra-online.net

Usluge

Kancelarija Fonda Turističkog klastera Srem pruža usluge svojim članicama (osnivačima i suosnivačima) i drugim zainteresovanim subjektima, po cenovniku koji  je dostupan na ovoj stranici.

 

Cenovnici  su linkovani po vrstama usluga.  

 

Za odgovarajući Cenovnik, kliknite na pdf dokument uz naziv usluge.

 

-Afirmacija  Srema i njenih turističkih potencijala:

-Brendiranje Srema kroz popularizaciju i afirmaciju turistički atraktivnih sardžaja Srema

- Informativno - turistička delatnost 

- Izrada programa izleta

- Izrada programa boravka u Sremu

- Priprema i realizacija promotivnih i studijskih putovanja: Klub putnika - Like Srem pdf dokument ponude

- Organizacija edukacija, seminara, sajamskih nastupa i promocija

- Promocija turizma i afirmacija kulturnog nasleđa pdf dokument ponude

- Organizacija manifestacija i priredbi

- Selekcija asortimana suvenira Srema i njegova promocija

- Priprema, izrada i inplementacija projekata

- Kreiranje partnerstava na uključivanju sremskog turizma u regionalne receptivne programe : Lake Srbija, Lake YU,

- Inplementacija projekta Atrijum

 

- Reklama i propaganda:

sajt : www.sremturizam.org,

Turistička mapa Srema,

Sajmovi,

Turističke novine,

Sremske novine