genericviagra-online.net

Vizija & Misija

-Vizija-

Turistička delatnost je najveća u svetu i predstavlja složen privredni kompleks različitih elemenata po sastavu, prometu delatnosti i strukturi resursa preduzeća koja učestvuju u pružanju usluga turistima. Formiranjem i razvojem Fonda Turistički klaster Srem obezbediće se neophodna podrška preduzećima iz oblasti turizma i komplementarnih delatnosti, da izađu u susret pojačanoj mobilnosti i naraslim kriterijumima turista prema kvalitetu predloženih proizvoda i usluga, posebno za svaku posećenu turističku destinaciju .

-Misija-

Širenje poslovne mreže i uspostavljanje saradnje sa svim relevantnim subjektima privrednog i društvenog života od značaja za jačanje pozicije turizma u Sremu i njegovog pozicioniranja na globalnoj turističkoj mapi. Kreiranje povoljne poslovne klime i uspostavljanje mehanizama za podršku razvoja destinacijskog menadžmenta kao pretpostavke jačanja tržišne pozicije nosilaca turističke ponude i formiranja i razvoja turističkog proizvoda Srema. Podrška tržišnom pozicioniranju sremskih turističkih programa i podrška prihvatu turista. Brendiranje Srema kao regije atraktivne za turiste , pogodne za privlačenje investicija i poželjnog mesta za život i rad.

Pružanje podrške, kroz redovne i projektne aktivnosti, kako članicama u pravcu razvoja turističke delatnosti prilagođene prihvatu turista i razvoju novih biznisa u turizmu tako i  lokalnom stanovništvu i udruženjima na: negovanju, čuvanju i afirmaciji kulturne baštine, običaja i tradicije; izradi suvenira; primeni standarda u proizvodnji i pripremi narodnih jela i uspostavljanja sremske gastronomije; kreiranju programa etno i eko turizma i drugih tematskih programa povezanih sa specijalnim interesima turista,...

Konstantna informativna i marketinška podrška članovima Fonda i predstavnicima turističke privrede putem PR aktivnosti, izdavanja povremenih štampanih publikacija i ažuriranja internet prezentacije Fonda. Obezbedjivanje uslova za organizovano učešće predstavnika turističke privrede Srema na sajamskim priredbama ,u poslovnim susretima i realizaciji studiskih putovanja

Širenje svesti o značaju razvoja turizma u Sremu kroz promociju sremskih turističkih zanimljivosti i atrakcija , najavu i izveštaje o događajima od značaja za turizam,  afirmaciju primera dobre prakse i uspešne saradnje.