genericviagra-online.net

Smeštaj

KAMPOVI

istraživački kampovi, jahanje, pecanje, pešačenje

https://www.sremturizam.org/smestaj/62-kampovi.html

AGROTURIZAM

smeštaj, degustacije, tim bilding

https://www.sremturizam.org/smestaj/63-agroturizam.html

APARTMANI - HOTELI

pansioni, vile, moteli, hoteli / pensions, villas, motels, hotels

https://www.sremturizam.org/smestaj/64-apartmani-hoteli.html
Auto-kamp Zasavica

Lokacija: village Zasavica

Smeštaj - Accommodation:

Auto-kamp / Auto camping

Kamp / Camping i / and 3 sobe za pecaroše / 3 rooms for fishermen

Uključeno:- priključak za struju, -zajednički objekat: toaleti sa tuševima, -prostor za šator, -samostalno pripremanje hrane ili specijaliteti restorana "Kod dabra" , korišćenje zajedničke trpezarije Vidikovca, obilazak ZOO vrta i farme magaraca.  Included: -electricity connection, -common facility: toilets with showers, -tent space, -meals can made individually by yourself or choose one of the specialties of the restaurant "Kod Dabra", -use of the common dining room of Vidikovac,- tour of the ZOO garden and donkeys farms. Aktivnosti: -vožnja brodom "Umbra", -pecanje, -pešačke ture po rezervatu, -posmatranje ptica , -istraživački kampovi, -fotografisanje, -organizacija skupova i tim bildinga, -druženje uz logorsku vatru i muziku,..Activities: -boat ride "Umbra", -fishing, -walking tours in the reserve, -watching birds, -research camps, -taking photos, -organization of meetings and team building, -socializing with camp fire and music,..

                                                                                               Ponuda - Offer:                                                                                        http://zasavica.org.rs
 

Opširnije: Auto-kamp Zasavica

Ranč Dobro prase


Lokacija: Fruška gora –St.Ledinci

Smeštaj - Accommodation

Unutrašnji – Indoor                                                 1 Soba - 4 ležaja /1 room -

4 beds

SpoljašnjiOutdoor                                                Mini kampingmini camping

Uključeno: -Upotreba kuhinje, zajednička trpezarija i dnevni boravak. -Kupatilo sa tuš kabinom i uvek toplom vodom. -Grejanje sobe u zimskim mesecima.   Samostalno pripremanje hrane ili pretplata na zdrave obroke sa ranča. -Spoljašnji WC i česma sa hladnom voom. - Smeštaj za kućne ljubimce.-Besplatan Wi-fi. Included: -Each bead has its own locker with a key, -a common room and shared kitchen, - meals can be made individually by yourself or you can sign up for our healthy hommade food,-use shared bathroom with shower, - heating rooms in winter months, - outdoor toilet and running water,- accommodation for pets,  Aktivnosti: -Terensko jahanje za dvije sa ručkom, -intenzivan kurs jahanja, -rančerska avantura, -kreativno kuvanje, -šumska pijaca, -Fruškogorska čajanka. Activities:-Intensive course of horseback riding, - Horseback riding for two with lunch, -Fruska gora tea party.

                                                                                                 Ponuda - OfferVaučer 1                                                               http://rancdobroprase.rs

Opširnije: Ranč Dobro prase

Restoran Ribolovac

Lokacija:  Sremska Mitrovica

Riblji Restoran : 50 mesta + 50 mesta u letnjoj bašti , pored najlepše plaže na Savi                                   Fish restaurant:  50 seats + 50 seats in the garden,  next to the most beautiful beach on the Sava River

Uključeno:  ponuda specijaliteta od ribe i domaća kuhinja. Pogodno za individualni ili porodični ručak,  organizovane posete i poslovne susrete  Included:  offers fish specialties and local cuisine. Suitable for individual or family lunch, organized visits and business meetings. 

Aktivnosti: Obilazak Sremske Mitrovice,  poseta Carske palate- Sirmium, bazilike Sv.Dimitrija i drugih spomenika kulture, obilazak Rezervata prirode Zasavica, kupanje na reci Savi. Poseta fruškogorskih manastira: Petkovica, Šišatovac, Kuveždin, Đipša, Vranjaš. Обилазак винарија и етно kuća  Activities:  Tour of Sremska Mitrovica,  visit of Imperial Palace – Sirmium, visit the Basilica of St. Dimitrius and other cultural monuments, tour of the Zasavica Nature Reserve, swimming on Sava River. Visit of the Fruska Gora monasteries: Petkovica, Šišatovac, Kuveždin, Đipša, Vranjaš. Visiting winery and ethno house.

Domaćinstvo - Gorski

Lokacija: Fruška gora , selo Jazak

Domaćinstvo sa farmom koza i mini mlekaromsala za degustacije /20 mesta  Household   with goat farm  and mini dairy - tasting room / 20 places

Uključeno:  degustacija najkvalitetnijih sireva uz fruškogorsko vino, prodaja više vrsta kozijeg sira: -polutvrdi  i kozji zreli sir, kozji sir u hrastovini, kozji sir za grilovanje, kozji halumni sa lavandom, mladi kozji sir, teglice. Included: Tasting of the highest quality cheeses with Fruška Gora wine, sells several types of goat cheese:  - semi-hard and goat mature cheese,- goat cheese in oak, - goat cheese for grilling, - goat halumni with lavender, - young goat cheese, - jars with cheese.  Aktivnosti: Pogodno za organizovane posete, privatna druženja, poslovne susrete. Šetnja do manastira Jazak i izvora Jazak vode, pešačenje stazama Fruške gore, obilazak banje Vrdnik. Activities: Suitable for organized visits, private gatherings, business meetings. Walk to Jazak Monastery and the source of Jazak water, hiking on the paths of Fruška Gora, tour of Vrdnik spa.

   Ponuda - Offer:                                                                                www.gorskisir.rs

Opširnije: Domaćinstvo - Gorski

Vinogradi i vinarija Mačkov podrum

Lokacija: Fruška gora - Irig

Vinograd – piknik na Fruškoj gori /   Vineyard- picnic on Fruška Gora

Vinarija i sala za degustacije- Mačkova senica  – sala za degustacije /40 mesta + 40 mesta na otvorenom . Winery and wine tasting hall -Mačkova senica - the tasting room / 40 seats + 40 seats in the summer garden.

Uključeno:  obilazak vinarije i upoznavanje sa tradicijom pravljenja vina na Fruškoj gori,  degustacija vina: belih, roze i crvenih, sremska kuhinja i štrudla sa grožđem, prodaja vina.  Included: Visit the wineries and get acquainted with the tradition of making wine on Fruska Gora, tasting top quality wines: white, pink and red, specialties from Srem and strudel with raisins, wine sale. Aktivnosti: Pogodno za organizovane posete i celodnevno druženje na Fruškoj gori uz vino, sremske specijalitete i tamburaše, privatne i  poslovne susrete, aktivan boravak i tim bilding. Pešačenje stazama Fruške gore. Obilazak znamenitosti  Fruške gore i fruškogorskih  manastira: Hopovo, Ravanica, Krušedol, Grgeteg. Activities:  Suitable for organized visits and an all-day stay

on Fruska Gora with wine, specialties from Srem and tamburitza, private and business meetings, active stay and team building. Hiking on the paths of Fruška Gora. Tour of the Fruška Gora mountains and tour of Fruska Gora monasteries: Hopovo, Ravanica, Krušedol, Grgeteg. 

                                                                                                     Ponuda Offer                                                http://www.mackovpodrum.co.rs.

Opširnije: Vinogradi i vinarija Mačkov podrum

Restoran Arena

 

Lokacija Fruška gora – Iriški Venac

Restoran :  40 mesta / 40 places  , bašta: 60 mesta/ 60 places in the garden – outdoors

Uključeno: ponuda specijeliteta od fruškogorskih pečuraka i puževa , vegetarijanska jela, internacionalna kuhinja, fruškogorska vina,.., kolači, štrudle, palačinci sa šumskim voćem,.. Included: offer of specialties from Fruska Gora mushrooms and snails, vegetarian dishes and international cuisine, Fruška Gora wines,.., cakes, strudel, pancakes with forest fruits. Dozvoljen dolazak sa kućnim ljubimcima Allowed to come with pets .Aktivnosti: poseta prirodnjačke postavke Nacionalnog parka Fruška gora, pešačenje stazama zdravlja Fruške gore, vožnja bicikla , obilazak fruškogorskih manastira, poseta vinarija Fruške gore,... Activities: - visit of the Fruska Gora National Park exhibition, - hiking along the paths of Fruška Gora Mountains, - bike riding, - tour of the Fruska Gora monasteries, visit wineries of Fruska Gora,..

 

                                          Ponuda - Offer:

Opširnije: Restoran Arena

Restoran sa prenoćištem Kej In

 

Lokacija: Stari Slankamen

Smeštaj - Accommodation:  6 soba / 12 ležaja6 rooms / 12 beds

Restoran - Restaurant: 110 mesta - 110 places

Uključeno: -smeštaj u dvokrevetnim sobama sa TV kupatilom TWC, -usluge restorana domaće kuhinje sa letnjom baštom,-beplatan Wi-Fi. Included: rooms with TV and bathroom with show, -Restaurant of local specialties with summer garden, -free Wi-Fi. Aktivnosti: -šetnja do tvrđave Acumincum i crkve Sv.Nikole, -obilazak spomenika Bitke kod Slankamena, -vožnja Dunavom i obilazak: lesnog profila, ušća Tise u Dunav, mesta gde je sahranjen Atila

Hunski, vožnja brodom do Titela, -poseta vinarija. Activities: walk to the Acumincum fortress and the church of Sv.Nikola, -tour of the monument of the Battle of Slankamen - a boat ride on the Danube and sightseeing: the famous geological site, -the mouth of Tisza in the Danube, the place where Attila Hunski was buried, -boat ride to Titel, - visit the winery,..

 

                                                                                                  Ponuda - Offer:

 

Opširnije: Restoran sa prenoćištem Kej In